5. Disseminant i difractant

Aquest apartat té per objectiu presentar diverses estratègies al voltant de com explotar, disseminar i difractar les dades i els resultats obtinguts mitjançant procediments estadístics per tal que siguin útils als processos de canvi i millora social des de la perspectiva de gènere i interseccional. Per fer-ho, treballarem des de dues perspectives entrellaçades: la disseminació i la difracció.

La disseminació/difusió fa referència als processos mitjançant els quals comuniquem les nostres dades i troballes a fi que siguin rellevants socialment. En l’Horizon Europe de la Comissió Europea es remarca la importància de les estratègies de disseminació dels resultats d’una recerca per fer-los públics, gratuïts i reutilitzables al conjunt de la societat.

La difracció, en canvi, és un concepte que prové de l’epistemologia feminista (Haraway, 2004) i que fa referència a la capacitat de mapar (i potenciar) les interferències entre diferents subjectes que participen en els processos de generació de coneixement, i facilita així la participació de diferents col·lectius. Si la disseminació se centra més en la comunicació de resultats, la difracció ens convida a anar més enllà d’obtenir-ne una fotografia estàtica. En aquest sentit, la transparència respecte a com es genera el coneixement esdevé un pas fonamental per afavorir que els resultats puguin ser entesos de manera contextual. D’altra banda, per difractar hem d’utilitzar múltiples vies per representar i comunicar els resultats dels nostres treballs perquè diversos ens públics hi accedeixin i puguin utilitzar-los diferentment, i així tornar a difractar-los d’acord amb els seus interessos. Per aquest motiu, hem volgut anomenar aquest apartat “Disseminant i difractant”, ja que volem fixar-nos tant en les estratègies de comunicar les dades i les informacions com en la seva capacitat per ser reutilitzades en relació amb els principis d’equitat, justícia de gènere i no-discriminació.

Índice

5. 1. Com donem sentit a les nostres dades
5. 2. Com disseminem les nostres dades
5. 3. Un canvi de paradigma en la disseminació/difracció de les dades