Què és el SIMReF?
El SIMReF (Seminari Interdisciplinar de Metodologia de Recerca Feminista) és un seminari multidisciplinari i interuniversitari que neix el 2008 al si del grup GREDI participant en la línia de Metodologies i epistemologies per a la investigació transformadora. A poc a poc, es configura com un espai estable de reflexió, formació i crítica al voltant de les metodologies d’investigació feminista. Avui dia col·labora amb JovenTIC sent reconegut amb el nom de SIMReF-JovenTIC, com a grup de recerca propi de la URV. Les integrants del SIMReF són membres de diferents grups de recerca reconeguts a Catalunya i Euskal Herria.
Com el seu nom indica, es tracta d’un grup centrat en les metodologies d’investigació feminista. En efecte, prenem com a punt de partida les crítiques feministes a la ciència (en tota la seva diversitat) que han fet possible posar en qüestió els principis segons els quals es construeix el coneixement: les formes en què els biaixos androcèntrics influeixen en aspectes crucials de les ciències com l’elecció dels temes d’investigació; el pretès universalisme de les formes de coneixement occidentals modernes; el positivisme en la seva neutralitat intocable; les formes d’exclusió material i pràctica dels espais de producció del coneixement; les formes i procediments que validen el mateix … Les aportacions de les epistemologies feministes en les últimes dècades han estat sens dubte diverses i, de vegades, trobades.
No obstant això en els últims anys hem vist com aquestes proposta epistemològiques no sempre s’han traduït en models metodològics estables i rigorosos que puguin permetre el desenvolupament d’investigacions crítiques i feministes en diferents disciplines. Més enllà de triar qüestions de recerca que contribueixin a l’emancipació feminista, necessitem així mateix propostes concretes i elaborades que ens ajudin a subvertir la forma en què investiguem i validem els resultats de les nostres investigacions. Al llarg de la nostra experiència com a investigadores, professores o activistes, les persones que participem en SIMReF hem viscut i observat aquesta necessitat que es tradueix sovint en dificultats per elaborar investigacions en què els principis feministes es reflecteixin en aspectes metodològics, més enllà de el teòric o el temàtic.
I és precisament per això, i amb l’objectiu d’aprofundir en l’elaboració i difusió de propostes metodològiques feministes, de manera que vam començar a donar forma a les diferents activitats que de forma gradual hem anat oferint des del SIMReF: seminaris permanents, cursos virtuals, semipresencials, jornades, creació i ampliació de repositoris … Una àmplia gamma de propostes que hem anat realitzant, sovint en col·laboració amb altres grups i entitats i que, al llarg del temps, hem anat avaluant de forma crítica i millorant en la mesura el possible. Pretenem, per tant, aportar el nostre gra de sorra als debats que a nivell internacional s’estan desenvolupant com a forma d’explorar i ampliar els límits i les potencialitats de les metodologies feministes d’investigació així com, i de manera paral·lela, oferir espais formatius que puguin ampliar les possibilitats de desenvolupament pràctic i efectiu dels paradigmes crítics feministes en diferents àmbits disciplinaris.
Per a això posem l’accent en diferents objectius que ens permeten seguir avançant:

  • Aprofundir en metodologies feministes concretes per aportar coneixements rigorosos sobre els seus possibles aplicacions i els límits que aquestes presenten
  • Contribuir a la reflexió inter-disciplinar, observant la forma específica en què la investigació feminista s’incorpora o s’hauria d’incorporar en diferents espais disciplinaris
  • Oferir espais d’intercanvi per als que estiguin investigant des d’una perspectiva feminista i vulguin contribuir amb la seva experiència a la formació pròpia i de les altres
  • Establir xarxes de comunicació entre investigadores que estiguin amb el seu treball i reflexió contribuint a l’ampliació dels coneixements sobre metodologies feministes.

Les activitats proposades pel SIMReF van variant d’any en any depenent dels interessos i les possibilitats de treball de les persones involucrades, el finançament obtingut i l’avaluació de les experiències anteriors. En aquesta pàgina, podeu consultar tant les nostres activitats actuals com les d’edicions anteriors.[:en]Sorry, we are still translating this page.